Obstakels voor het luchtverkeer

Een hoog gebouw, wind turbines of hoogspanningsmasten kunnen een gevaarlijke situatie veroorzaken voor het luchtverkeer. Daarom zijn er internationale regels opgesteld door ICAO die voorschrijven welk deel van het luchtruim rond een luchthaven vrij moet blijven van obstakels. Dit luchtruim is gedefinieerd in vlakken die afhangen van de ligging van de luchthaven en de start- en landingsbanen. Door sommige van deze vlakken mag in geen geval een object heen steken. Voor andere vlakken geldt, dat het is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld, wanneer het object goed zichtbaar is, of goed zichtbaar kan worden gemaakt met behulp van verlichting of verf. Volgens de ICAO regels moet in zo’n geval echter wel worden aangetoond dat de veiligheid en het verloop van het luchtverkeer niet significant wordt beïnvloed. In zulke gevallen wordt een ‘aeronautical study’ of ‘flight technical assessment’ uitgevoerd en vaak levert dit voldoende bewijs op die de bouwplannen ondersteunen.

Naast het risico op een botsing van een vliegtuig met een dergelijke object, kan er ook sprake zijn van electromagnetische interferentie: het object kan de communicatie-, navigatie- of observatiesystemen verstoren. Deze systemen zijn belangrijk voor de veiligheid van de luchtvaart en mogen maar in beperkte mate verstoord worden.
Tot slot kunnen objecten ook turbulente luchtstromen veroorzaken die gevaarlijk zijn voor vliegtuigen.
Als u vragen heeft over een bestaand of gepland object in de nabijheid van een luchthaven of vliegroute, zijn wij u graag van dienst. U kunt meer lezen over onze diensten en ervaring op onze engelse pagina Obstacle Assessment.

 
Contact Us: Tel: +31 88 511 3500 Email: info@nlr-atsi.nl Contact form